متون عمومي

جهت دریافت برنامه کلاسی به کانال تلگرامی برنامه ریزی دانشگاه مراجعه فرمایید. telegram.me/barnamepnu
 • مهندسی  نرم افزار و فن آوری اطلاعات  (چند بخشی ) ورودی 86 تا 93
 • مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارو فن آوری و رایانش ورودی 93 به بعد و رباتیک 94 و بعد 

  مهندسی رباتیک ورودی 92 و قبل
 • مهندسی کامپیوتر ورودی 95 و بعد
 • مهندسی صنایع (چند بخشی ) ورودی 86 تا 91 
 • مهندسی صنایع جدید ورودی 92 به بعد
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • اطلاعیه مهندسی مدیریت پروژه (دروس استاد سید کمال الدین موسوی)
 • مهندسی مدیریت اجرایی
 • مهندسی مکانیک  گرایش حرارت و سیالات  ورودی های 94 و قبل
           مهندسی مکانیک ورودی 95 و بعد
 • مهندسی خودرو
 • آزمایشگاه های پلیمر
 • مهندسی پلیمر  95   و بعد
        مهندسی   پلیمر گرایش صنایع پلیمر ورودی 94 وقبل
 • مهندسی پزشکی گرایش بیو مکانیک 94 و قبل 
 • مهندسی پزشکی ورودی 95 و بعد
        مهندسی برق قدرت ورودی 93 و 94
 • مهندسی برق قدرت ورودی 92 و قبل از آن
 • مهندسی برق قدرت ورودی 95 به بعد

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما