اخبار برنامه ریزیکلاسهای جبرانی و میان ترم:


استاد زارع (جبرانی ) یک شنبه ها ساعت 18-16 کلاس 212


کلاس استاد میوه چین از روز جمعه مورخه 25/2/94 به پنج شبه 24/2/94 منتقل شد. (آزمون میانترم اصول حسابداری 1 روز پنج شنبه 31/2/94 در سالن امتحانات ساعت 12-8 برگزار میشود.)

دکتر نوازنی (جبرانی درس نظریه های روابط بین الملل) پنج شنبه 31/2/94 ساعت 10-8 کلاس 210


استاد صمدی (درس مبانی مهندسی خودرو) جمعه 25/2/94 ساعت 13-10 کلاس 210

استاد صمدی (درس سیستمهای سوخت رسانی) جمعه 1/3/94 ساعت 10-8 کلاس 201

استاد رجبی (پایان ترم جدا سازی) شنبه 2/3/94 کلاس 205 ، 201 ساعت 12-10اطلاعیه :

کلاسهای ساختمان جدید فاز 1 روز جمعه مورخه 4/2/94 ، به استثناء کلاسهای استاد آتانی و استاد فرح بخش و استاد حقیقت ، برگزار نمی گردد.

کلاس استاد آتانی روز جمعه ساعت 18-12به کلاس 203 منتقل شد.

کلاس استاد فرح بخش روز جمعه ساعت 14-12 به کلاس 204 منتقل شد.

کلاس استاد حقیقت روز جمعه ساعت 14-12 به کلاس 214 منتقل شد.

کلاس استاد صادقی روز جمعه  ساعت 15-12 به کلاس 205 منتقل شد.
1

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما